De Stichting Kunstbestek is in 2019 opgericht en heeft als missie: Mensen op laagdrempelige wijze in aanraking brengen met kunst en uitdagen zelf creatief aan de slag te gaan! Het bestuur wordt gevormd door Titia Nijdam, voorzitter, Jaap van Snippenberg, secretaris, en Martin Rijnbende, penningmeester.

RSIN nummer Stichting Kunstbestek: 860230168

Beleidsplan Stichting Kunstbestek

Missie van de Stichting Kunstbestek: 

Mensen, van jong tot oud,  op laagdrempelige wijze in contact brengen met kunst en uitdagen zelf creatief aan de slag te gaan, omdat kunst essentieel is voor het vermogen tot verbeelding en een unieke bijdrage levert aan de creativiteit van mensen door de stimulering van het brein. 

Het uitdragen van onze missie doen wij op verschillende manieren. 

Wij ondersteunen het Kunstfestival voor Kinderen in Bennekom, een kunstfestival waarbij een groot aantal creatieve workshops gratis worden aangeboden aan kinderen. De workshops zijn geïnspireerd op ‘bekende’ kunstenaars, stijlen of stromingen en worden bedacht en begeleidt door lokale kunstenaars. Het bestuur van de stichting helpt bij fondsenwerving en is de hele dag aanwezig om het kunstfestival in goede banen te leiden. 

Wij steunen de Kunstfactorij, een creatieve hotspot, waar lokale kunstenaars kunnen exposeren, waar cursussen en workshops worden gegeven en waar kinderen aan educatieve projecten kunnen deelnemen. Hiervoor wordt waardevol restmateriaal verzameld in het kader van hergebruik en duurzaamheid. Een voorbeeld van workshops voor volwassenen is Kunst & Koffie, een creatieve ochtend waarbij mensen, onder het genot van een kop koffie samen gaan knutselen onder begeleiding van een ervaren docent. Voor kinderen is er de variant, Kunst & Ranja. De bestuursleden van de stichting zijn geregeld aanwezig in de Kunstfactorij om te helpen met hand- en spandiensten. 

Wij werven inkomsten via subsidies, o.a. Gemeente Ede, Prins Bernhard Fonds en Rabobank.  Het gaat hierbij om relatief kleine bedragen, max. 5000,- per organisatie per jaar. Het geld dat via subsidies wordt geworven staat op rekening van de Stichting Kunstbestek en wordt besteed aan projecten zoals het Kunstfestival voor Kinderen in Bennekom.

Een andere bron van inkomsten zijn de Vrienden van de Stichting. Het geld dat via de Vrienden van de stichting wordt verzameld is bestemd om een permanente locatie te kunnen gaan huren in het centrum van Bennekom. In deze locatie zal de Kunstfactorij worden gehuisvest. Het is sinds 20 april 2023 mogelijk om Vriend te worden van Stichting. Hopelijk lukt het om vanaf 2024 een eigen locatie te financieren. 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergaderd vier keer per jaar en ad hoc wanneer dit nodig is.